Quảng Nam: Bổ nhiệm Phó GĐ Sở Xây dựng làm Chủ tịch huyện Bắc Trà My

UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Hoàng Vũ làm chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 1/11, tại trụ sở Trung tâm hành chính huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã diễn ra lễ trao quyết định Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho ông Thái Hoàng Vũ.

Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nhiêṃ kỳ 2016- 2021 đối với ông Thái Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My.

Ông Thái Hoàng Vũ (phải) nhận Quyết định bầu bổ sung làm Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My.

Việc căn cứ quyết định theo số 3270 /QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Hoàng Vũ.

Quyết định này dựa trên căn cứ theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện Bắc Trà My tại Tờ trình số 82/TTr-HĐND ngày 26/10/2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1950/TTr-SNV ngày 30/10/2018.

Trước đó, ông Thái Hoàng Vũ là Phó giám đốc thường trực Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *